το μυθιστόρημα-il romanzo

Come si dice "il romanzo" in greco?

La traduzione di το μυθιστόρημα in italiano è il romanzo. Come si traduce il romanzo in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di μυθιστόρημα in greco?

"il romanzo" in greco
το μυθιστόρημα
to mythistórima
  • η πρόταση
  • το ρήμα
  • το επίθετο
  • ο πληθυντικός
  • το κόμμα
  • τα εισαγωγικά
  • η παύλα
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android