η πρόταση-la frase

Come si dice "la frase" in greco?

La traduzione di η πρόταση in italiano è la frase. Come si traduce la frase in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di πρόταση in greco?

"la frase" in greco
η πρόταση
i prótasi
  • το ρήμα
  • το επίθετο
  • ο πληθυντικός
  • το κόμμα
  • τα εισαγωγικά
  • το ενωτικό
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση
  • το συνώνυμο

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android