το ρήμα-il verbo

Come si dice "il verbo" in greco?

La traduzione di το ρήμα in italiano è il verbo. Come si traduce il verbo in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di ρήμα in greco?

"il verbo" in greco
το ρήμα
to ríma
  • η πρόταση
  • το επίθετο
  • ο πληθυντικός
  • το κόμμα
  • τα εισαγωγικά
  • η παύλα
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση
  • το συνώνυμο

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android