η μετάφραση-la traduzione

Come si dice "la traduzione" in greco?

La traduzione di η μετάφραση in italiano è la traduzione. Come si traduce la traduzione in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di μετάφραση in greco?

"la traduzione" in greco
η μετάφραση
i metáfrasi
  • το ρήμα
  • το επίθετο
  • ο πληθυντικός
  • η πρόταση
  • το κόμμα
  • τα εισαγωγικά
  • το ενωτικό
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • το συνώνυμο

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android