τα εισαγωγικά-le virgolette

Come si dice "le virgolette" in greco?

La traduzione di τα εισαγωγικά in italiano è le virgolette. Come si traduce le virgolette in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di εισαγωγικά in greco?

"le virgolette" in greco
τα εισαγωγικά
ta eisagogiká
  • η πρόταση
  • το ρήμα
  • το επίθετο
  • ο πληθυντικός
  • το κόμμα
  • η παύλα
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση
  • το συνώνυμο

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android