ο πληθυντικός-il plurale

Come si dice "il plurale" in greco?

La traduzione di ο πληθυντικός in italiano è il plurale. Come si traduce il plurale in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di πληθυντικός in greco?

"il plurale" in greco
ο πληθυντικός
o plithyntikós
  • το ρήμα
  • το επίθετο
  • η πρόταση
  • το κόμμα
  • τα εισαγωγικά
  • το ενωτικό
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση
  • το συνώνυμο

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android