το κόμμα-la virgola

Come si dice "la virgola" in greco?

La traduzione di το κόμμα in italiano è la virgola. Qual è l'articolo determinativo di κόμμα in greco?

La traduzione
το κόμμα
to kómma
  • το ρήμα
  • το επίθετο
  • ο πληθυντικός
  • η πρόταση
  • τα εισαγωγικά
  • το ενωτικό
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση
  • το συνώνυμο

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android