τα αποσιωπητικά-i puntini di sospensione

Come si dice "i puntini di sospensione" in greco?

La traduzione di τα αποσιωπητικά in italiano è i puntini di sospensione. Come si traduce i puntini di sospensione in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di αποσιωπητικά in greco?

"i puntini di sospensione" in greco
τα αποσιωπητικά
ta aposiopitiká
  • η πρόταση
  • το ρήμα
  • το επίθετο
  • ο πληθυντικός
  • το κόμμα
  • τα εισαγωγικά
  • η παύλα
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση
  • το συνώνυμο

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android