το ενωτικό-il trattino

Come si dice "il trattino" in greco?

La traduzione di το ενωτικό in italiano è il trattino. Qual è l'articolo determinativo di ενωτικό in greco?

La traduzione
το ενωτικό
to enotikó
  • το ρήμα
  • το επίθετο
  • ο πληθυντικός
  • η πρόταση
  • το κόμμα
  • τα εισαγωγικά
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση
  • το συνώνυμο

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android