το επίθετο-aggettivo

Come si dice "aggettivo" in greco?

La traduzione di το επίθετο in italiano è aggettivo. Come si traduce aggettivo in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di επίθετο in greco?

"aggettivo" in greco
το επίθετο
to epítheto
  • το ρήμα
  • ο πληθυντικός
  • η πρόταση
  • το κόμμα
  • τα εισαγωγικά
  • το ενωτικό
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση
  • το συνώνυμο

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android