ο ορισμός-la definizione

Come si dice "la definizione" in greco?

La traduzione di ο ορισμός in italiano è la definizione. Come si traduce la definizione in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di ορισμός in greco?

"la definizione" in greco
ο ορισμός
o orismós
  • η πρόταση
  • το ρήμα
  • το επίθετο
  • ο πληθυντικός
  • το κόμμα
  • τα εισαγωγικά
  • η παύλα
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android