η συλλαβή-la sillaba

Come si dice "la sillaba" in greco?

La traduzione di η συλλαβή in italiano è la sillaba. Come si traduce la sillaba in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di συλλαβή in greco?

"la sillaba" in greco
η συλλαβή
i syllaví
  • το ρήμα
  • το επίθετο
  • ο πληθυντικός
  • η πρόταση
  • το κόμμα
  • τα εισαγωγικά
  • το ενωτικό
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android