η ιστορία-la storia

Come si dice "la storia" in greco?

La traduzione di η ιστορία in italiano è la storia. Come si traduce la storia in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di ιστορία in greco?

"la storia" in greco
η ιστορία
i istoría
  • η πρόταση
  • το ρήμα
  • το επίθετο
  • ο πληθυντικός
  • το κόμμα
  • τα εισαγωγικά
  • η παύλα
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android