τρία-tre

Come si dice "tre" in greco?

La traduzione di τρία in italiano è tre. Come si traduce tre in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano.

"tre" in greco
τρία
tría
  • μηδέν
  • ένα
  • δύο
  • τέσσερα
  • πέντε
  • έξι
  • επτά
  • οχτώ
  • εννιά
  • το δέκα

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android