το δέκα-dieci

Come si dice "dieci" in greco?

La traduzione di το δέκα in italiano è dieci. Come si traduce dieci in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di δέκα in greco?

"dieci" in greco
το δέκα
to déka
  • μηδέν
  • ένα
  • δύο
  • τρία
  • τέσσερα
  • πέντε
  • έξι
  • επτά
  • οχτώ
  • εννιά

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android