τέσσερα-quattro

Come si dice "quattro" in greco?

La traduzione di τέσσερα in italiano è quattro. Come si traduce quattro in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano.

"quattro" in greco
τέσσερα
téssera
  • μηδέν
  • ένα
  • δύο
  • τρία
  • πέντε
  • έξι
  • επτά
  • οχτώ
  • εννιά
  • το δέκα

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android