πέντε-cinque

Come si dice "cinque" in greco?

La traduzione di πέντε in italiano è cinque. Come si traduce cinque in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano.

"cinque" in greco
πέντε
pénte
  • μηδέν
  • ένα
  • δύο
  • τρία
  • τέσσερα
  • έξι
  • επτά
  • οχτώ
  • εννιά
  • το δέκα

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android