εννιά-nove

Come si dice "nove" in greco?

La traduzione di εννιά in italiano è nove. Come si traduce nove in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano.

"nove" in greco
εννιά
enniá
  • μηδέν
  • ένα
  • δύο
  • τρία
  • τέσσερα
  • πέντε
  • έξι
  • επτά
  • οχτώ
  • το δέκα

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android