μηδέν-zero

Come si dice "zero" in greco?

La traduzione di μηδέν in italiano è zero. Come si traduce zero in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano.

"zero" in greco
μηδέν
midén
  • ένα
  • δύο
  • τρία
  • τέσσερα
  • πέντε
  • έξι
  • επτά
  • οχτώ
  • εννιά
  • το δέκα

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android