ογδόντα-ottanta

Come si dice "ottanta" in greco?

La traduzione di ογδόντα in italiano è ottanta. Come si traduce ottanta in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano.

"ottanta" in greco
ογδόντα
ogdónta
  • μηδέν
  • ένα
  • δύο
  • τρία
  • τέσσερα
  • πέντε
  • έξι
  • επτά
  • οχτώ
  • εννιά

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android