εβδομήντα-settanta

Come si dice "settanta" in greco?

La traduzione di εβδομήντα in italiano è settanta. Come si traduce settanta in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano.

"settanta" in greco
εβδομήντα
evdomínta
  • μηδέν
  • ένα
  • δύο
  • τρία
  • τέσσερα
  • πέντε
  • έξι
  • επτά
  • οχτώ
  • εννιά

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android