είκοσι πέντε-venticinque

Come si dice "venticinque" in greco?

La traduzione di είκοσι πέντε in italiano è venticinque. Come si traduce venticinque in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano.

"venticinque" in greco
είκοσι πέντε
eíkosi pénte
  • μηδέν
  • ένα
  • δύο
  • τρία
  • τέσσερα
  • πέντε
  • έξι
  • επτά
  • οχτώ
  • εννιά

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android