είκοσι επτά-ventisette

Come si dice "ventisette" in greco?

La traduzione di είκοσι επτά in italiano è ventisette. Come si traduce ventisette in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano.

"ventisette" in greco
είκοσι επτά
eíkosi eptá
  • μηδέν
  • ένα
  • δύο
  • τρία
  • τέσσερα
  • πέντε
  • έξι
  • επτά
  • οχτώ
  • εννιά

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android