δεκατρία-tredici

Come si dice "tredici" in greco?

La traduzione di δεκατρία in italiano è tredici. Come si traduce tredici in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano.

"tredici" in greco
δεκατρία
dekatría
  • μηδέν
  • ένα
  • δύο
  • τρία
  • τέσσερα
  • πέντε
  • έξι
  • επτά
  • οχτώ
  • εννιά

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android