δεκαπέντε-quindici

Come si dice "quindici" in greco?

La traduzione di δεκαπέντε in italiano è quindici. Come si traduce quindici in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano.

"quindici" in greco
δεκαπέντε
dekapénte
  • μηδέν
  • ένα
  • δύο
  • τρία
  • τέσσερα
  • πέντε
  • έξι
  • επτά
  • οχτώ
  • εννιά

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android