δεκαοχτώ-diciotto

Come si dice "diciotto" in greco?

La traduzione di δεκαοχτώ in italiano è diciotto. Come si traduce diciotto in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano.

"diciotto" in greco
δεκαοχτώ
dekaochtó
  • μηδέν
  • ένα
  • δύο
  • τρία
  • τέσσερα
  • πέντε
  • έξι
  • επτά
  • οχτώ
  • εννιά

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android