το τρίγωνο-il triangolo

Come si dice "il triangolo" in greco?

La traduzione di το τρίγωνο in italiano è il triangolo. Come si traduce il triangolo in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di τρίγωνο in greco?

"il triangolo" in greco
το τρίγωνο
to trígono
  • η γωνία
  • ο κύκλος
  • το τετράγωνο
  • το ορθογώνιο
  • η γραμμή
  • ο πόντος
  • η διάμετρος
  • η ακτίνα
  • ο όγκος
  • το πεντάγωνο

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android