το πεντάγωνο-il pentagono

Come si dice "il pentagono" in greco?

La traduzione di το πεντάγωνο in italiano è il pentagono. Qual è l'articolo determinativo di πεντάγωνο in greco?

La traduzione
το πεντάγωνο
to pentágono
  • η γωνία
  • ο κύκλος
  • το τετράγωνο
  • το ορθογώνιο
  • η γραμμή
  • η ακτίνα
  • η διάμετρος
  • ο όγκος
  • η σφαίρα
  • ο κώνος

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android