το τετράγωνο-il quadrato

Come si dice "il quadrato" in greco?

La traduzione di το τετράγωνο in italiano è il quadrato. Come si traduce il quadrato in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di τετράγωνο in greco?

"il quadrato" in greco
το τετράγωνο
to tetrágono
  • η γωνία
  • ο κύκλος
  • το ορθογώνιο
  • η γραμμή
  • η ακτίνα
  • η διάμετρος
  • ο όγκος
  • το πεντάγωνο
  • η σφαίρα
  • ο κώνος

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android