ο όγκος-il volume

Come si dice "il volume" in greco?

La traduzione di ο όγκος in italiano è il volume. Qual è l'articolo determinativo di όγκος in greco?

La traduzione
ο όγκος
o ónkos
  • η γωνία
  • ο κύκλος
  • το τετράγωνο
  • το ορθογώνιο
  • η γραμμή
  • η ακτίνα
  • η διάμετρος
  • το πεντάγωνο
  • η σφαίρα
  • ο κώνος

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android