η διάμετρος-il diametro

Come si dice "il diametro" in greco?

La traduzione di η διάμετρος in italiano è il diametro. Qual è l'articolo determinativo di διάμετρος in greco?

La traduzione
η διάμετρος
i diámetros
  • η γωνία
  • ο κύκλος
  • το τετράγωνο
  • το ορθογώνιο
  • η γραμμή
  • η ακτίνα
  • ο όγκος
  • το πεντάγωνο
  • η σφαίρα
  • ο κώνος

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android