η γωνία-l'angolo

Come si dice "l'angolo" in greco?

La traduzione di η γωνία in italiano è l'angolo. Qual è l'articolo determinativo di γωνία in greco?

La traduzione
η γωνία
i gonía
  • ο κύκλος
  • το τετράγωνο
  • το ορθογώνιο
  • η γραμμή
  • η ακτίνα
  • η διάμετρος
  • ο όγκος
  • το πεντάγωνο
  • η σφαίρα
  • ο κώνος

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android