ο κύκλος-il cerchio

Come si dice "il cerchio" in greco?

La traduzione di ο κύκλος in italiano è il cerchio. Come si traduce il cerchio in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di κύκλος in greco?

"il cerchio" in greco
ο κύκλος
o kýklos
  • η γωνία
  • το τετράγωνο
  • το ορθογώνιο
  • η γραμμή
  • η ακτίνα
  • η διάμετρος
  • ο όγκος
  • το πεντάγωνο
  • η σφαίρα
  • ο κώνος

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android