η ακτίνα-il raggio

Come si dice "il raggio" in greco?

La traduzione di η ακτίνα in italiano è il raggio. Qual è l'articolo determinativo di ακτίνα in greco?

La traduzione
η ακτίνα
i aktína
  • η γωνία
  • ο κύκλος
  • το τετράγωνο
  • το ορθογώνιο
  • η γραμμή
  • η διάμετρος
  • ο όγκος
  • το πεντάγωνο
  • η σφαίρα
  • ο κώνος

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android