το τετράδιο-il quaderno

Come si dice "il quaderno" in greco?

La traduzione di το τετράδιο in italiano è il quaderno. Come si traduce il quaderno in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di τετράδιο in greco?

"il quaderno" in greco
το τετράδιο
to tetrádio
  • το σχολείο
  • η σχολική αίθουσα
  • ο μαυροπίνακας
  • το βιβλίο
  • το μολύβι
  • το χαρτί
  • η γόμα
  • το ψαλίδι
  • η ξύστρα
  • η εξέταση

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android