ο μαυροπίνακας-la lavagna

Come si dice "la lavagna" in greco?

La traduzione di ο μαυροπίνακας in italiano è la lavagna. Qual è l'articolo determinativo di μαυροπίνακας in greco?

La traduzione
ο μαυροπίνακας
o mavropínakas
  • το σχολείο
  • η σχολική αίθουσα
  • το βιβλίο
  • το μολύβι
  • το χαρτί
  • η γόμα
  • το ψαλίδι
  • η ξύστρα
  • η εξέταση
  • το λεξικό

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android