το μολύβι-la matita

Come si dice "la matita" in greco?

La traduzione di το μολύβι in italiano è la matita. Qual è l'articolo determinativo di μολύβι in greco?

La traduzione
το μολύβι
to molývi
  • το σχολείο
  • η σχολική αίθουσα
  • ο μαυροπίνακας
  • το βιβλίο
  • το χαρτί
  • η γόμα
  • το ψαλίδι
  • η ξύστρα
  • η εξέταση
  • το λεξικό

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android