η εξέταση-l'esame

Come si dice "l'esame" in greco?

La traduzione di η εξέταση in italiano è l'esame. Come si traduce l'esame in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di εξέταση in greco?

"l'esame" in greco
η εξέταση
i exétasi
  • το σχολείο
  • η σχολική αίθουσα
  • ο μαυροπίνακας
  • το βιβλίο
  • το μολύβι
  • το χαρτί
  • η γόμα
  • το ψαλίδι
  • η ξύστρα
  • το λεξικό

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android