το βιβλίο-il libro

Come si dice "il libro" in greco?

La traduzione di το βιβλίο in italiano è il libro. Come si traduce il libro in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di βιβλίο in greco?

"il libro" in greco
το βιβλίο
to vivlío
  • το σχολείο
  • η σχολική αίθουσα
  • ο μαυροπίνακας
  • το μολύβι
  • το χαρτί
  • η γόμα
  • το ψαλίδι
  • η ξύστρα
  • η εξέταση
  • το λεξικό

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android