η σχολική αίθουσα-l'aula

Come si dice "l'aula" in greco?

La traduzione di η σχολική αίθουσα in italiano è l'aula. Come si traduce l'aula in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di σχολική αίθουσα in greco?

"l'aula" in greco
η σχολική αίθουσα
i scholikí aíthousa
  • το σχολείο
  • ο μαυροπίνακας
  • το βιβλίο
  • το μολύβι
  • το χαρτί
  • η γόμα
  • το ψαλίδι
  • η ξύστρα
  • η εξέταση
  • το λεξικό

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android