η ξύστρα-il temperino

Come si dice "il temperino" in greco?

La traduzione di η ξύστρα in italiano è il temperino. Come si traduce il temperino in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di ξύστρα in greco?

"il temperino" in greco
η ξύστρα
i xýstra
  • το σχολείο
  • η σχολική αίθουσα
  • ο μαυροπίνακας
  • το βιβλίο
  • το μολύβι
  • το χαρτί
  • η γόμα
  • το ψαλίδι
  • η εξέταση
  • το λεξικό

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android