η γόμα-la gomma per cancellare

Come si dice "la gomma per cancellare" in greco?

La traduzione di η γόμα in italiano è la gomma per cancellare. Qual è l'articolo determinativo di γόμα in greco?

La traduzione
η γόμα
i góma
  • το σχολείο
  • η σχολική αίθουσα
  • ο μαυροπίνακας
  • το βιβλίο
  • το μολύβι
  • το χαρτί
  • το ψαλίδι
  • η ξύστρα
  • η εξέταση
  • το λεξικό

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android