το στυλό-la penna

Come si dice "la penna" in greco?

La traduzione di το στυλό in italiano è la penna. Come si traduce la penna in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di στυλό in greco?

"la penna" in greco
το στυλό
to styló
  • το σχολείο
  • η σχολική αίθουσα
  • ο μαυροπίνακας
  • το βιβλίο
  • το μολύβι
  • το χαρτί
  • η γόμα
  • το ψαλίδι
  • η ξύστρα
  • η εξέταση

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android