το εμπόριο-il commercio

Come si dice "il commercio" in greco?

La traduzione di το εμπόριο in italiano è il commercio. Come si traduce il commercio in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di εμπόριο in greco?

"il commercio" in greco
το εμπόριο
to empório
  • ο εργαζόμενος
  • ο εργοδότης
  • η μάρκα
  • το συνέδριο
  • ο φόρος
  • η επαγγελματική κάρτα
  • το κέρδος
  • η επένδυση
  • το έργο
  • ο πελάτης

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android