το συνέδριο-la conferenza

Come si dice "la conferenza" in greco?

La traduzione di το συνέδριο in italiano è la conferenza. Qual è l'articolo determinativo di συνέδριο in greco?

La traduzione
το συνέδριο
to synédrio
  • ο εργαζόμενος
  • ο εργοδότης
  • η μάρκα
  • ο φόρος
  • η επαγγελματική κάρτα
  • το κέρδος
  • η επένδυση
  • το έργο
  • ο πελάτης
  • η καριέρα

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android