ο φόρος-la tassa

Come si dice "la tassa" in greco?

La traduzione di ο φόρος in italiano è la tassa. Qual è l'articolo determinativo di φόρος in greco?

La traduzione
ο φόρος
o fóros
  • ο εργαζόμενος
  • ο εργοδότης
  • η μάρκα
  • το συνέδριο
  • η επαγγελματική κάρτα
  • το κέρδος
  • η επένδυση
  • το έργο
  • ο πελάτης
  • η καριέρα

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android