το κέρδος-il profitto

Come si dice "il profitto" in greco?

La traduzione di το κέρδος in italiano è il profitto. Come si traduce il profitto in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di κέρδος in greco?

"il profitto" in greco
το κέρδος
to kérdos
  • ο εργαζόμενος
  • ο εργοδότης
  • η μάρκα
  • το συνέδριο
  • ο φόρος
  • η επαγγελματική κάρτα
  • η επένδυση
  • το έργο
  • ο πελάτης
  • η καριέρα

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android