ο εργαζόμενος-il dipendente

Come si dice "il dipendente" in greco?

La traduzione di ο εργαζόμενος in italiano è il dipendente. Qual è l'articolo determinativo di εργαζόμενος in greco?

La traduzione
ο εργαζόμενος
o ergazómenos
  • ο εργοδότης
  • η μάρκα
  • το συνέδριο
  • ο φόρος
  • η επαγγελματική κάρτα
  • το κέρδος
  • η επένδυση
  • το έργο
  • ο πελάτης
  • η καριέρα

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android