το έργο-il progetto

Come si dice "il progetto" in greco?

La traduzione di το έργο in italiano è il progetto. Come si traduce il progetto in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di έργο in greco?

"il progetto" in greco
το έργο
to érgo
  • ο εργαζόμενος
  • ο εργοδότης
  • η μάρκα
  • το συνέδριο
  • ο φόρος
  • η επαγγελματική κάρτα
  • το κέρδος
  • η επένδυση
  • ο πελάτης
  • η καριέρα

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android