η επένδυση-l'investimento

Come si dice "l'investimento" in greco?

La traduzione di η επένδυση in italiano è l'investimento. Come si traduce l'investimento in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di επένδυση in greco?

"l'investimento" in greco
η επένδυση
i epéndysi
  • ο εργαζόμενος
  • ο εργοδότης
  • η μάρκα
  • το συνέδριο
  • ο φόρος
  • η επαγγελματική κάρτα
  • το κέρδος
  • το έργο
  • ο πελάτης
  • η καριέρα

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android